Slik samarbeider vi med deg

Når du planlegger en kundekampanje, må vi først snakke om disse tre tingene:

 

  • Hvem er mottaker av budskapet?
  • Hva ønsker du å fortelle mottakeren?   
  • Hvor og hvordan skal produktet publiseres?

Når disse tre spørsmålene er utredet og diskutert, planlegger vi framdriften. Planen inneholder beskrivelse av hva som skal produseres og når/hvor det skal publiseres. Det er viktig at aktivitetene repeteres slik at leserne får vedlikeholdt informasjonen du sender ut.

 

Det er avgjørende å finne riktig målgruppe, om det er flere og om det finnes sammenlignbare trekk mellom dem.  Videre må du ha det klart for deg hva du ønsker å fortelle dem. Dette fremkommer i en prosess som vi gjennomfører med deg i forkant.  Vi benytter noen timer sammen med deg før vi beskriver oppdraget. 

 

Oppdragsbeskrivelsen

 

Når oppdragsbeskrivelsen er ferdig, begynner oppdraget.  Publisering av pressemeldinger eller kundecase kommer som en direkte konsekvens av de valg som er gjort i forbindelse målgruppene.  Vi sender stoffet til våre kontaktpersoner i de forskjellige redaksjonene og følger dem opp i etterkant.

 

På denne måten kan vi styre informasjonen direkte til dem som du ønsker å påvirke. Aktiviteten vil øke markedskontakten betydelig. Hver gang stoff publiseres, vil en stor del av leserne oppsøke din nettside for å skaffe seg ytterligere produktinformasjon.  Dermed vil kunnskapen om deg og ditt produkt gradvis øke i den delen av markedet som du ønsker å være kjent i.