Litt om Caldera AS

 

  • Selskapet ble etablert i 2005 og tilbyr følgende tjenester i markedet:
  • Utarbeidelse av redaksjonelt stoff til fagartikler og pressemeldinger
  • Bilder av installasjoner/prosjekter
  • Plassering av stoffet i aviser og tidsskrifter

 

Selskapet er lokalisert  sentralt i Hønefoss midt på Østlandet.  Vi har lang erfaring fra markedskommunikasjon, og har utført oppdrag i forskjellige deler av markedet for de fleste næringslivsområder, som bl.a. IKT, fornybar energi, logistikk og elektrobransjen.